pttk wagant 3.jpg

  

Prezes Koła -Marek Kwiatkowski

Zastępca Prezesa Kołka -  Tomasz Fudali

Skarbnik Koła- Krzysztof Kwocz

Sekreterz  Koła- Jolanta Tabaczy

Kwatermistrz Koła - Anna Czyż

Kronikarz - Jadwiga Starczewska

Sekcje Koła:

- kajakowa Dariusz Kopeć

-piesza Jolanta Tabaczyk

-rowerowa Paweł Frączek

- górska Tomasz Frączek 

- strzelecka  Krzysztof Kwocz

- sportowa Tomasz Ringert