pttk wagant 2.jpg

  

Prezes Koła -Marek Kwiatkowski

Zastępca Prezesa Kołka -  Jacek Handor

Skarbnik Koła- Agnieszka Wojciechowska

Sekreterz  Koła- Ewa Hinz

Kwatermistrz Koła - Anna Czyż

Kronikarz - Jadwiga Starczewska

Sekcje Koła:

- kajakowa Dariusz Kopeć

-piesza Regina Wojtkun

-rowerowa Paweł Frączek

- górska Tomasz Frączek 

- strzelecka  Krzysztof Kwocz

- sportowa Tomasz Ringert